Studie naar alternatieve verloning

16 juli 2019 - Op initiatief van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en in overleg met de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), bestelde de FOD Sociale Zekerheid (DG BeSoc) een tweeledige studie naar het optreden en de waarde van alternatieve verloningsvormen.

Deze opdracht werd aan SD Worx gegund, dat hiervoor samenwerkte met de Antwerp Management School (AMS).

Een eerste onderzoeksopdracht bestond uit het opstellen van een actuele inventaris en het maken van een (kwantitatieve) inschatting van het belang en de spreiding van de verschillende alternatieve verloningspraktijken. Daarbij werd gevraagd aandacht te hebben voor de verschillen tussen diverse categorieën van werknemers, de verschillende sectoren en de grootte van de ondernemingen.

Een tweede onderzoeksopdracht bouwde voort op deze bevindingen. Zij beoogde de extrapolatie van de bedragen van de verschillende verloningsvormen die in de voorgaande studie werden geïdentificeerd, naar de ganse populatie van werknemers van de privésector in België. Hiervoor werd nauw samengewerkt met de diensten van de RSZ.

Persbericht

Volledige studie