Stress en burn-out voorkomen en behandelen

23 april 2019 - De Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid lanceerde een website over stress en burn-out. De site is onderdeel van een campagne voor preventie, detectie en remediëring van burn-out. Ze is het resultaat van een samenwerking tussen verschillende overheidsdiensten (FEDRIS, RIZIV, FOD VG, FOD WASO, EMPREVA, KCE, RSVZ), gecoördineerd door de FOD Sociale Zekerheid.

Vandaag weten we hoe burn-out ontstaat en welke fasen iemand met een burn-out doorloopt. Maar misschien nog belangrijker: we weten nu ook beter hoe we burn-out voorkomen, herkennen en overwinnen.

De website spreekt verschillende doelgroepen aan: zowel burgers en hun omgeving, zorgverleners als werkgevers komen aan bod. Je vindt er ook videogetuigenissen van psychiaters, leidinggevenden als werknemers. Prof. Dr. psychiater-psychotherapeut Dirk De Wachter (KU Leuven) en Prof. arbeidspsychologie Isabelle Hansez (ULiège) werkten mee.

Regelmatig zetten we een video in de kijker. De eerste in de reeks start met de voor de hand liggende vraag: Wat is burn-out? 

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) definieert burn-out als een uitputting die het gevolg is van een (langdurig) gebrek aan evenwicht tussen de toewijding van een mens en wat hij of zij ervoor terugkrijgt. Die uitputting maakt dat je je emoties minder goed kan beheersen en dat je cognitieve vermogens verminderen. Dat kan op zijn beurt leiden tot een verandering in je gedrag en houding – het schept een mentale afstand. Het resultaat is dat je je inefficiënt voelt. 

De website past in een bredere reeks maatregelen. Midden januari 2019 is financiële steun toegekend aan 12 pilootprojecten in het kader van een geïntegreerd preventiebeleid tegen burn-out. Die zijn gekozen uit 77 inzendingen omwille van hun innovatieve benadering.

Heb je zelf vragen?

Raadpleeg de website www.stressburnout.belgie.be