Socialezekerheidsovereenkomst tussen België en Turkije

23 oktober 2018 - Op 1 september 2018 is de Overeenkomst betreffende sociale zekerheid tussen België en Turkije (11 april 2014) in werking getreden. Er bestond reeds een verdrag met Turkije, maar dat dateerde van 1966.

Na ongeveer 50 jaar zijn de wetgevingen en principes van beide landen veranderd en is het tijd voor een herziening. De nieuwe tekst bespreekt de voorwaarden van werknemers en zelfstandigen die tijdens hun loopbaan aan het Belgische of Turkse socialezekerheidsregime waren onderworpen, of die van het ene naar het andere willen overschakelen.

Lees verder op de website van de FOD Sociale Zekerheid