Sociaal tarief gas en elektriciteit

11 mei 2017 - Verschillende gas-en elektriciteitsleveranciers vragen aan de mensen die recht hebben op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit elk jaar een papieren attest. Dat is nochtans niet nodig. De DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) verstuurt namelijk elk kwartaal automatisch elektronische berichten naar de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Op deze manier kent de FOD Economie automatisch het sociaal tarief toe, zonder dat je een papieren attest aan je leverancier moet voorleggen. Alleen als de elektronische gegevensuitwisseling mislukt, ontvang je nog een papieren attest dat je aan je leverancier moet bezorgen. In de andere gevallen hoef je helemaal niets te doen om het sociaal tarief te ontvangen: alles verloopt automatisch. Ook als je verhuist, of als je van leverancier verandert, kan het sociaal tarief automatisch toegekend worden.

Meer informatie

FOD Economie
Algemene Directie Energie – Sociale Energie
Koning Albert II-laan 16,
1000 Brussel

Tel.: 0800 120 33
Fax: 0800 120 57
E-mail: soc.ener@economie.fgov.be