Regionalisering tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden nu ook voor Wallonië en Brussel

12 januari 2021 - De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt voortaan volledig beheerd door de regio’s.

Sinds 01/07/2014 is de bevoegdheid voor de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) regionaal. Dat is een gevolg van de 6de staatshervorming. In de praktijk werd de THAB tot eind 2016 nog beheerd door de FOD Sociale Zekerheid, onafhankelijk van je regio. Vanaf 2017 namen in Vlaanderen de zorgkassen het beheer van deze tegemoetkoming over, onder de benaming ‘zorgbudget voor ouderen met een zorgnood’.

Sinds januari 2021 beheren ook Wallonië en Brussel hun eigen THAB. Dit betekent dat ook wie in Wallonië of Brussel woont, geen aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden meer kan indienen bij de DG Personen met een handicap.

Je tegemoetkoming aanvragen in Wallonië

In Wallonië kan je terecht bij je ziekenfonds om de aanvraag te doen. Je vindt meer informatie op de website van AVIQ, dat de ziekenfondsen hiervoor coördineert.

Het zijn voortaan ook de ziekenfondsen die onder toezicht van AVIQ zullen instaan voor de evaluatie van je handicap bij je aanvraag van een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

Je tegemoetkoming aanvragen in Brussel

In Brussel kan je terecht bij Iriscare om de aanvraag te doen. Je vindt meer informatie en contactgegevens op de website van Iriscare.

Als je in Brussel woont, voert de FOD Sociale Zekerheid nog tot 31/12/2021 de evaluatie van je handicap uit als je eenTHAB aanvraagt. Ook als je in Vlaanderen een aanvraag doet voor zorgbudget voor ouderen met een zorgnood is dat nog steeds het geval. Je vindt meer informatie op de website Personen met een handicap.