Presentatie Themaboek Handicap en Armoede in België: studievoormiddag

22 oktober 2019 - De FOD Sociale Zekerheid werkt in samenwerking met de POD Maatschappelijke Integratie aan een themaboek rond de relatie Armoede en Handicap.

Tijdens een studievoormiddag op 3 december, de internationale dag van Personen met een Handicap, zal Prof. Koen Hermans de conclusies en aanbevelingen overlopen en toelichten.

Vervolgens zal in een panelgesprek met vertegenwoordigers van het middenveld worden onderzocht en besproken hoe we met deze aanbevelingen aan de slag kunnen. Beleidsmakers zijn eveneens uitgenodigd voor een bijdrage.

Programma en inschrijving: Handicap en Armoede in België: studievoormiddag