Personen met handicap: inkomensvervangende tegemoetkoming stijgt 2,9%

11 augustus 2017 - Vanaf 1 september stijgt de inkomensvervangende tegemoetkoming met 2,9%.

Hiermee komt de tegemoetkoming weer op hetzelfde niveau als het leefloon. Bij de vorige aanpassing van de leeflonen werd de inkomensvervangende tegemoetkoming immers niet mee verhoogd.

Het deel van het inkomen van de partner dat wordt vrijgesteld bij de berekening van de inkomensvervangende tegemoetkoming wordt mee aangepast, net als de categorievrijstellingen voor de integratietegemoetkoming.

Je vindt de aangepaste bedragen (.xls) terug op de website van de DG Personen met een handicap.