Peer Review: Verzoening professioneel en privéleven zelfstandigen

03 augustus 2017 - Op 20 en 21 juni 2017 vond bij de FOD Sociale Zekerheid een 'peer review' plaats rond het thema 'verzoening van het professioneel en privéleven van zelfstandigen'. Die kwam er op initiatief van de Europese Commissie (Directoraat-generaal Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie) en de FOD Sociale Zekerheid. Peer reviews stimuleren open debatten met uitwisseling van ervaringen. Ze bevorderen het leerproces met kritische beoordelingen uit de eigen beroepsgroep. De werk-privébalans is een belangrijk speerpunt van de Europese pijler sociale rechten.

Het evenement werd opgebouwd rond de voorstelling van de Belgische maatregelen voor verzoening van het professioneel en privéleven van zelfstandigen. Aansluitend belichtten de beleidsverantwoordelijken en experten van de overige deelnemende lidstaten (Estland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Spanje en Zweden) hun nationale socialezekerheidssystemen. Deze presentaties werden gevolgd door kritische debatten over de nationale systemen en de uitdagingen voor zelfstandigen wanneer zij hun professionele activiteiten proberen te verzoenen met hun privéleven.

De reacties van de Belgische en buitenlandse deelnemers, en van de deelnemers van de Europese Commissie, waren erg positief. De bijdragen van de deelnemende lidstaten en de conclusies van de tweedaagse vind je op de website van de Europese Commissie.