Overbruggingsrecht voor zelfstandigen

10 maart 2017 - Het overbruggingsrecht wordt uitgebreid naar zelfstandigen in economische moeilijkheden; het geldt, onder bepaalde voorwaarden, nu ook voor zelfstandigen, helpers of meewerkende  echtgenoten die hun activiteit stopzetten omwille van economische moeilijkheden, namelijk in de volgende gevallen:

  • indien betrokkene een leefloon ontvangt op het ogenblik van de stopzetting of 
  • indien betrokkene in het voorbije jaar een beslissing tot vrijstelling van bijdragen door de Commissie van vrijstelling van bijdragen heeft bekomen of
  • indien betrokkene kan aantonen dat zijn inkomen van het jaar van de stopzetting en het daaraan voorafgaande jaar onder een bepaalde drempel lag.

Lees verder