Nieuw sinds 1 september: verlof voor mantelzorg

01 september 2020 - Ben je werknemer, en erkend als mantelzorger? Sinds 1 september 2020 kan je voor mantelzorg een thematisch verlof aanvragen.

Hoe vraag je verlof voor mantelzorg aan?

Een thematisch verlof is een vorm van loopbaanonderbreking. Zoals andere thematische verloven moet je het mantelzorgverlof aanvragen bij je werkgever.

Je maakt voor je verlof aanspraak op een vervangingsinkomen. Die uitkering vraag je aan bij de RVA. Meer informatie over de uitkering en de aanvraagprocedure vind je in infoblad T14 - Aanvraagprocedure voor thematische verloven op de RVA-website.

Wie kan dit verlof aanvragen?

Om dit nieuwe verlof voor mantelzorg te kunnen opnemen, moet je erkend zijn als mantelzorger. De voorwaarden voor het verlof vind je in infoblad T164 - Verlof voor mantelzorg op de RVA-website.

Voor meer informatie over de erkenning als mantelzorger neem je best contact op met je ziekenfonds. Wie vragen heeft over het juridische statuut van mantelzorgers kan terecht bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, via het e-mailadres socialsecurity@minsoc.fed.be.

Auteur Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening