Moeilijkheden door de Afrikaanse varkenspest: betalingsfaciliteiten

04 oktober 2018 - Zelfstandigen die moeilijkheden ondervinden door de Afrikaanse varkenspest, krijgen betalingsfaciliteiten. De maatregel geldt voor zelfstandigen in hoofdberoep en meewerkende echtgenoten, die werken als varkenskweker of varkensvetmester in het afgebakende besmet gebied in de provincie Luxemburg.

Uitstel van betaling van sociale bijdragen

Zij kunnen op hun verzoek de betaling van hun voorlopige bijdragen in het sociaal statuut der zelfstandigen met een jaar uitstellen. Deze maatregel is van kracht voor het derde en vierde kwartaal van 2018 en het eerste en tweede kwartaal van 2019. Dit uitstel houdt geen aangerekende verhogingen in en heeft geen invloed op de uitkeringen.

De aangepaste betalingstermijnen zijn dan als volgt:

  • de bijdrage van het derde kwartaal 2018 moet betaald zijn vóór 30 september 2019,
  • de bijdrage van het vierde kwartaal 2018 moet betaald zijn vóór 15 december 2019,
  • de bijdrage van het eerste kwartaal 2019 moet betaald zijn vóór 31 maart 2020, en
  • de bijdrage van het tweede kwartaal 2019 moet betaald zijn vóór 30 juni 2020.

De betrokken zelfstandigen moeten alleszins vóór 15 december 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij hun socialeverzekeringsfonds. Die aanvraag moet tenminste de volgende inlichtingen bevatten:

  • naam, voornaam en woonplaats van betrokkene;
  • naam en zetel van het bedrijf;
  • ondernemingsnummer.

Afbeelding betalingsfaciliteiten Afrikaanse varkenspest

De aanvrager moet met bewijsstukken aantonen dat zijn activiteit plaatsvindt in het afgebakende besmet gebied.

Opgelet! Als de betrokken zelfstandige zijn sociale bijdrage niet volledig betaalt binnen de voorziene termijn, betaalt hij toch verhogingen op de betreffende kwartalen. Ook moet hij dan onrechtmatig genoten uitkeringen teruggeven.

Vrijstelling van bijdragen

Er kan voor de betrokken kwartalen een aanvraag voor een vrijstelling van bijdragen worden ingediend. De bedoelde zelfstandigen bevinden zich immers in een moeilijke financiële of economische situatie.

Vermindering van voorlopige sociale bijdragen

Door de erkenning van "sector in crisis" kunnen de voorlopige sociale bijdragen eenvoudiger verminderd worden.