Meer dan 3,6 miljoen mensen kunnen nu een update van hun aanvullend pensioen consulteren in mypension.be

10 oktober 2018 - De jaarlijkse updates van de aanvullende pensioenrekeningen voor 2018 zijn aangegeven in de databank aanvullende pensioenen (DB2P). 3,68 miljoen mensen die samen meer dan 80 miljard aan aanvullende pensioenreserves hebben, kunnen nu een nieuwe stand van hun rekeningen consulteren.

Vanaf nu kunnen mensen die willen weten hoe het met hun aanvullend pensioen gesteld is, zich aanmelden op mypension.be en op het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ de stand van zaken van hun tweede pijlerpensioensituatie op 01/01/2018 bekijken. De rekeningen worden jaarlijks geüpdatet door de pensioenfondsen en verzekeraars. Zij zijn verplicht om de jaarlijkse stand van de rekeningen en de opgebouwde rechten (situatie op 1 januari van het aangiftejaar) van hun aangeslotenen aan de DB2P databank aan te geven.

De nieuwe gegevens tonen aan dat 3,68 miljoen mensen een dossier hebben in mypension.be/mijn aanvullend pensioen, vergeleken met 3,65 miljoen mensen in 2017. Verder zien we dat er ruim 3% meer rekeningen zijn dan vorig jaar (6,90 miljoen in 2018 tegen 6,70 miljoen in 2017). De som van alle pensioenreserves is dan weer opgelopen tot meer dan 80 miljard euro, terwijl dat in 2017 nog 76 miljard euro was (een stijging van meer dan 5%).

Mensen zijn benieuwd

Meer dan één miljoen Belgen hebben de rekeningstand van hun aanvullend pensioen al bekeken. “Dat zijn één op twee van de bezoekers van mypension.be en iets meer dan één op vier van alle mensen met een aanvullend pensioen. Een mooi resultaat, maar toch ook nog een hele weg te gaan”, zegt Steven Janssen, Algemeen Directeur van Sigedis. “Zie dat meteen als een warme oproep aan alle burgers om zo snel mogelijk toch eens een blik te werpen op mypension.be”.

Bent u ook benieuwd geworden? Meld u dan aan met uw e-ID, Itsme of de authenticator van uw keuze (voor meer info over deze mogelijkheden kan u terecht op csam.be) voor een volledig beeld van uw (toekomstige) pensioensituatie. U krijgt op mypension.be het bedrag van uw aanvullend pensioen én het geraamde bedrag en de datum van uw wettelijk pensioen te weten.

Natuurlijk ligt niet iedereen de ganse tijd wakker van zijn pensioen, en maar goed ook, en daarom stuurt Sigedis zelf jaarlijks een kleine herinnering en een update van hun aanvullend pensioendossier naar de aangeslotenen. Dat kan natuurlijk enkel voor wie zijn emailadres geregistreerd heeft in eBox of mypension.be. Ook dat is eenvoudig en kan in enkele stappen gedaan worden op socialsecurity.be of rechtstreeks op mypension.be door de persoonlijke gegevens bij te werken in het deel “mijn gegevens”. Eerder dit jaar konden we al meer dan een half miljoen aangeslotenen op deze manier bereiken.

mypension.be is een samenwerking tussen de Federale Pensioendienst, het RSVZ en Sigedis.

Het luik ‘mijn aanvullend pensioen’ wordt verzorgd door Sigedis. De informatie komt uit DB2P, de databank waarin gegevens over alle aanvullende pensioenen worden  gecentraliseerd.

Auteur Sigedis