Meer Belgische grensarbeiders in Luxemburg

28 juli 2017 - Het Startpunt Grensarbeid publiceert nieuwe versies van de informatieborchures voor grensarbeiders in samenwerking met de FOD Sociale Zekerheid.

Het aantal Belgen dat als grensarbeiders werkt in het Groothertogdom Luxemburg is tussen 2012 en 2015 gestegen met 10 procent. In 2012 ging het nog om 35.000 personen en in 2016 steeg dit aantal tot 39.000. In de ganse Benelux zijn er 81.000 grensarbeiders actief. 

Een grensarbeider is iemand die werkt in het buitenland maar minstens één keer per week naar zijn woonland terugkeert. De Benelux-samenwerking faciliteert en stimuleert grensarbeid door obstakels weg te nemen.

Meer informatie