Libanese delegatie

25 september 2018 - De FOD Sociale Zekerheid en de POD Maatschappelijke Integratie hebben een Libanese delegatie ontvangen voor een driedaags studiebezoek op 19-21 september 2018 in het kader van een project gefinancierd door de EU.  

De Libanese delegatie werd geleid door de directeur-generaal van de NSSF (National Social Security Fund), Dr. Mohammad Karaki. Hij werd vergezeld door verschillende directeuren die de bevoegdheden van deze instelling vertegenwoordigen. Twee andere deelnemers vertegenwoordigen het Bureau van de Minister van Staat voor Administratieve Hervorming in Libanon (OMSAR), dat de aanbestedende dienst voor dit project is.

FOD en POD coördineerden en organiseerden de 3 studiedagen en onze specialisten presenteerden de Belgische sociale zekerheid op een algemene manier.  

De studie betreft: 

  • het strategisch project om de sociale zekerheid uit te breiden,
  • de ontwikkeling van strategische plannen voor de middellange en lange termijn,
  • een strategischer financieel beheer van de fondsen,
  • de oprichting van een pensioenfonds, en
  • de institutionele herstructurering van de sociale zekerheid in Libanon.