Je kind vertrekt naar het buitenland… en de kinderbijslag?

08 mei 2018 - In het algemeen heb je recht op Belgische kinderbijslag als:

  • een van de ouders van het kind in België werkt, en/of
  • een van de ouders een gelijkgestelde Belgische uitkering ontvangt (werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering…), en
  • als je je kind opvoedt in België.

Maar als een kind naar het buitenland vertrekt, gelden er specifieke regels.

Je kind studeert in een land van de Europese Economische Ruimte (EER)

Als je kind studeert in een land van de EER (bekijk de volledige lijst op de pagina Mijn kind verblijft in het buitenland) heb je recht op Belgische kinderbijslag, eventueel aangevuld met toeslagen. Je ontvangt dus hetzelfde bedrag dan als je kind niet in het buitenland zou verblijven.

Als een van de ouders ook een recht op kinderbijslag kan openen in een ander land van de EER (bv. bij detachering), dan wordt het hoogste bedrag kinderbijslag gewaarborgd en bijgepast.

In beide gevallen geldt dat je kind een onderwijsprogramma moet volgen dat erkend is door dat land, of dat je zoon of dochter ten minste 17 lesuren per week volgt.

Je kind studeert buiten de EER, maar in een land waarmee België een bilateraal akkoord heeft

Buiten de EER heeft België met een bepaald aantal landen bilaterale akkoorden afgesloten (Marokko, Tunesië, Algerije, Macedonië…). Als je kind in een van deze landen studeert, heb je mogelijk recht op Belgische kinderbijslag. Elk akkoord heeft wel specifieke voorwaarden. Neem dus best contact op met je kinderbijslagfonds om jouw specifieke situatie te onderzoeken.

Je kind studeert buiten de EER, in een land waarmee België geen bilateraal akkoord heeft

Onder bepaalde voorwaarden blijft het ook dan mogelijk om het recht op Belgische kinderbijslag te behouden. Dat is namelijk het geval als je kind:

  • er maximum twee maanden per jaar (in een of meerdere keren) verblijft, of
  • als je kind er tijdens de schoolvakanties (maximum 120 dagen per jaar) verblijft.

Alle voorwaarden vind je op de pagina Mijn kind verblijft in het buitenland van Famifed.

Meer informatie

Meer info vind je op www.famifed.be.

Volgende maand

Deel II: "Je gaat werken in het buitenland en neemt je kind(eren) mee."

Auteur Famifed - Federaal agentschap voor de kinderbijslag