Jaarverslag RSVZ 2018: het RSVZ viert 50 jaar sociale zekerheid voor zelfstandigen

20 juni 2019 - Deze maand heeft het RSVZ zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd. Het jaar 2018 stond bij de RSVZ in het teken van de viering van 50 jaar sociaal statuut voor zelfstandigen.

In de loop van het jaar stond het RSVZ uitvoerig stil bij de laatste 50 jaar en de evoluties die het daarin doorgemaakt heeft.

In de tendensen van 2018 merken we een aantal opvallende cijfers op. Zo stijgt het aantal aangesloten zelfstandigen en helpers van niet-Belgische nationaliteit. Ook het aantal student-zelfstandigen neemt sterk toe.

Verder geeft het jaarverslag een overzicht van de belangrijkste realisaties van 2018 rond de wetgeving en de rechtspraak over het sociaal statuut.

Je vindt meer informatie op de website van het RSVZ-jaarverslag voor 2018 of de RSVZ-website.

Afbeelding jaarverslag RSVZ 2018