Jaarverslag 2018 Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap

17 september 2019 - De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) heeft zijn jaarverslag 2018 gepubliceerd.

De NHRPH bestaat uit 20 leden die zelf een handicap hebben of zeer vertrouwd zijn met de levenssituatie van personen met een handicap.

In de eerste plaats brengt de NHRPH adviezen uit over federale bevoegdheden die van belang zijn voor personen met een handicap. 
Het secretariaat wordt verzorgd door de Directie-generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid.

Veel problemen van mensen met een handicap vragen om een geïntegreerde oplossing op Belgisch, Europees, of zelfs internationaal (VN) niveau. Daarom onderhoudt de NHRPH ook regelmatige contacten met:

  • UNIA,
  • het Platform Armoede,
  • de bestaande adviesraden van de deelstaten,
  • het Belgian Disability Forum (BDF vzw), en
  • andere organen.

In 2018 heeft de NHRPH:

  • 102 werkvergaderingen gehad met zijn leden en met externe actoren,
  • 35 adviezen uitgebracht over tegemoetkomingen, toegankelijkheid en mobiliteit, tewerkstelling, het algemene beleid ter bestrijding van armoede en uitsluiting, mantelzorg enz.,
  • een positienota uitgebracht over het transitiebeleid rond de keuze van een woonplaats voor mensen met een handicap ('de-institutionalisering'), en
  • deelgenomen aan 14 symposia, conferenties, hoorzittingen en bezoeken.

Lees het jaarverslag 2018 van de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (pdf)