"Ik ben 18 jaar… wat gebeurt er met mijn kinderbijslag?"

31 juli 2017 - In België heeft ieder kind onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 wordt (dat wil zeggen: tot het einde van de leerplicht). Jongeren kunnen daarna nog recht hebben tot hun 25 jaar, maar onder bepaalde voorwaarden. Zo moeten ze minstens ingeschreven zijn om les te volgen (inclusief tweede zittijd of werken aan eindverhandeling).

Lees er meer over op de pagina 'Je kind volgt hoger onderwijs'.

"…En wat als mijn kind als student gaat werken?"

Als de jongere nog een schoolgaande student is, kan hij zonder problemen aan de slag als jobstudent en toch kinderbijslag krijgen. Het is wel belangrijk dat hij per kwartaal maar maximum 240 uren werkt. In de zomermaanden mag hij een onbeperkt aantal uren werken.

Voor jongeren uit het deeltijds onderwijs, met een leercontract, alternerende overeenkomst of stagecontract geldt dat ze maximaal 541,09 EUR per maand mogen verdienen. De 240-uren regel is voor hen niet van toepassing.

Lees er meer over op de pagina 'Je kind heeft inkomsten'.

"…En wat als mijn kind zijn studies stopzet?"

De jongere behoudt zijn recht op kinderbijslag tijdens zijn laatste zomervakantie (juli, augustus en voor het hoger onderwijs, september) als hij minder dan 240 uren werkt in dat trimester.

Ook moet hij zich zo snel mogelijk inschrijven als werkzoekende schoolverlater bij de plaatselijke tewerkstellingsdienst om zijn beroepsinschakelingstijd op te starten en zijn recht op kinderbijslag als niet-student niet te verliezen. Eens hij is ingeschreven als werkzoekende schoolverlater behoudt hij zijn recht op kinderbijslag als hij minder dan het grensbedrag verdient.

De kinderbijslagfondsen passen in het geval van een dergelijk dubbel statuut (student/werkzoekende schoolverlater) het meest voordelige regime toe.

Lees er meer over op de pagina 'Werkzoekende schoolverlater'.

"…Wat als mijn kind een toeslag krijgt omdat het een beperking heeft?"

Een kind, erkend door de FOD Sociale Zekerheid als kind met een aandoening, heeft onvoorwaardelijk recht op de gewone kinderbijslag en de toeslag tot 31 augustus van het jaar waarin het 18 jaar wordt. Het recht op dat supplement kan verlengd worden tot en met de maand waarin het 21 wordt als het verder studeert, werkt met een leercontract, etc.

Lees er meer over op de pagina 'Je kind heeft inkomsten'.

Kortom, kinderbijslag krijgen als jongvolwassene? Het kan, maar je moet je goed informeren.

Auteur Famifed - Federaal agentschap voor de kinderbijslag