Hoge Raad Vrijwilligers: jaarverslag 2019

06 juli 2020 - De Hoge Raad voor de Vrijwilligers (HRV) publiceert zijn Jaarverslag 2019.

Tijdens de Coronacrisis bleek de maatschappelijke rol van vrijwilligers eens te meer van onschatbare waarde. Zij zetten zich in in de zorg en de buurtwerking, en speelden hun rol bij kwetsbare groepen zoals jongeren, ouderen, personen met een handicap…

De HRV is een adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid. De HRV heeft als doelstelling een organisatie van raadpleging en overleg te zijn waarbij vrijwilligers en overheid met elkaar in contact komen. Dit garandeert een permanente aandacht voor de specifieke problemen van de vrijwilligers rond aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en arbeidsrecht.

Lees het Jaarverslag HRV 2019.