Hoge Raad voor Vrijwilligers: kandidaten gezocht voor 15 november!

07 november 2018 - De Hoge Raad voor Vrijwilligers zoekt kandidaten voor meerdere mandaten van 4 jaar.

In de loop van het Internationale Jaar voor de Vrijwilliger in 2001 is duidelijk geworden dat er een grote behoefte is aan een permanent vertegenwoordigend orgaan voor vrijwilligers. Daarom werd beslist een Hoge Raad voor Vrijwilligers op te richten die blijvend de aandacht moet vestigen op de noden en belangen van vrijwilligers.

De Hoge Raad heeft vier kerntaken:

  • verzamelen, systematiseren en analyseren van informatie over vrijwilligers en vrijwilligerswerk;
  • onderzoeken van specifieke problemen waarmee vrijwilligers en vrijwilligerswerk geconfronteerd worden;
  • adviezen geven en voorstellen doen met betrekking tot vrijwilligers en vrijwilligerswerk;
  • contacten onderhouden met organisaties, instellingen en overheden die te maken hebben met vrijwilligers en vrijwilligerswerk.

Het mandaat van de leden van de HRV duurt vier jaar en is hernieuwbaar. Het huidige mandaat stopt op 31 januari 2019. Daarom gebeurt nu een selectie van de kandidaten. Meer informatie over voorwaarden en procedure lees je in het Belgisch Staatsblad.