Herzieningen verhoogde kinderbijslag

15 januari 2020 - In Vlaanderen werd het systeem van kinderbijslag onlangs hervormd en kreeg het de nieuwe naam Groeipakket mee. Ook de verhoogde kinderbijslag maakt hier deel van uit en kreeg in Vlaanderen de nieuwe naam ‘Zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte’.

Nieuwe aanvragen

Al sinds 1 januari 2019 dien je alle eerste aanvragen voor een verhoogde kinderbijslag in Vlaanderen in via de uitbetaler van het Groeipakket die je zelf koos: FONS, Infino, Kidslife Vlaanderen, MyFamily of Parentia. De medische evaluatie van het kind met een handicap verloopt via de artsen van Kind en Gezin.

Herzieningen op eigen initiatief

Wie al een dossier had en dit op eigen initiatief wou laten herzien, kon nog tot eind 2019 een aanvraag indienen bij de FOD Sociale Zekerheid. Sinds 1 januari 2020 moet je voor zo’n herzieningsaanvraag ook contact opnemen met de uitbetaler van je Groeipakket. Al opgestarte herzieningen waarin de FOD Sociale Zekerheid nog een beslissing moet nemen, worden verder behandeld bij de FOD. Die draagt de afgewerkte dossiers maandelijks over naar Vlaanderen.

Herzieningen op initiatief van de overheid

Naast de herzieningen op eigen initiatief, zijn er ook herzieningen die worden opgestart op initiatief van de overheid (‘ambtshalve herzieningen’). Die gebeuren omdat dat de erkenning van het kind afloopt. Als ouder word je daarvan 6 maanden op voorhand verwittigd per brief. In december verzond de FOD Sociale Zekerheid hiervoor de laatste brieven, voor die dossiers waarvan de erkenning afloopt op uiterlijk 30/06/2020. Vlaanderen zal instaan voor de herziening van de dossiers waarvan de erkenning vervalt na 30/06/2020.

Meer info: groeipakket.be