Hervorming van de ziektepensioenregeling voor ambtenaren: kostprijsberekening

20 juli 2018 - In de periode van 1 juni 2016 tot en met 30 september 2017 voerde de onderzoeksgroep Management & Bestuur van de Universiteit Antwerpen  een onderzoeksproject uit “betreffende het inschatten van de financiële gevolgen van een door de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 voorgestelde hervorming van de ziektepensioenregeling van de ambtenaren”. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid.

De centrale doelstelling van dit onderzoek is het in kaart brengen van de kostprijs van de bestaande statutaire ziekteverlofregelingen, in combinatie met het systeem van de ziektepensioenen voor ambtenaren. 

Het resultaat van dit onderzoek lees je in het recentste nummer van het BTSZ.

Behandel jij een thema van de sociale bescherming in je scriptie, neem dan zeker deel aan de Student Award BTSZ 2018!