Heeft je kind recht op kinderbijslag na 18 jaar?

26 september 2017 - Je kind is 18 jaar en volgt hoger onderwijs (hogeschool, universiteit of andere erkende opleiding). Wat moet je doen om je recht op kinderbijslag te behouden? FAMIFED, het publieke kinderbijslagfonds, onderstreept het belang van het controleformulier P7 en het inschrijvingsbewijs van de school.

Er zijn twee situaties mogelijk:

  • Hoger onderwijs in de Franstalige Gemeenschap? Je kinderbijslagfonds stuurt je in de loop van september een formulier P7. Je vult het in en voegt het inschrijvingsbewijs van de school waar je kind is ingeschreven toe. Deze documenten stuur je zo snel mogelijk terug naar het kinderbijslagfonds om een onderbreking in de uitbetaling van de kinderbijslag te voorkomen.
  • Hoger onderwijs in de Vlaamse Gemeenschap? In de Vlaamse Gemeenschap bestaat er een elektronisch bericht  dat automatisch wordt uitgewisseld tussen je kinderbijslagfonds en de school waar je kind is ingeschreven. Op basis van dat bericht wordt de kinderbijslag verder uitbetaald. Je hoeft dus niets te doen.

Ter herinnering: je kind heeft onvoorwaardelijk recht op kinderbijslag tot zijn 18 jaar (21 jaar voor kinderen met een handicap of aandoening). Na 18 jaar, en tot en met 25 jaar, is het recht op kinderbijslag afhankelijk van de situatie van het  kind.

Meer info?

Lees meer op de website van FAMIFED.

Auteur Famifed - Federaal agentschap voor de kinderbijslag