Forum sociale zekerheid van de toekomst

05 april 2019 - In het kader van 75 jaar sociale zekerheid organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, op 30 april een tweede toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.

We beschouwen vier transversale thema’s als sleutelfactoren voor de toekomst van de sociale zekerheid:

  1. Een adequate sociale zekerheid voor de laaggeschoolde bevolking in een kenniseconomie
  2. Het niet-gebruik van sociale rechten
  3. Sociale zekerheid en nieuwe werkvormen
  4. De financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid in tijden van disruptie

Op 28 februari behandelden we thema's 1 en 2, terwijl thema's 3 en 4 op 30 april aan bod komen.

Lees de conceptnota en het programma voor het tweede Forum van 30 april en schrijf je alvast in!

Forum sociale zekerheid van de toekomst