Forum 'De Sociale zekerheid van de toekomst': livestream

29 april 2019 - Deze week dinsdag vindt het tweede Forum over de toekomst van de sociale zekerheid plaats. Deze keer behandelen we de volgende thema’s: 

  • Sociale zekerheid en nieuwe werkvormen
  • De financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid in tijden van disruptie

De thema's worden door gespecialiseerde sprekers en in een debat met de verschillende stakeholders (sociale partners, middenveld…) uitvoerig besproken. Prof. Jean Hindriks (UCL, Itinera), Karolien Lenaerts (HIVA, CEPS) en prof. François Pichault (HEC Liège, LENTIC) bevestigden al hun aanwezigheid als hoofdsprekers.

Europees Commissaris Marianne Thyssen zal het Forum openen, senior econoom Veerle Miranda van de OESO zal de dag afsluiten. Journaliste Catherine Ernens neemt de rol van moderator op zich. 

Voor wie niet aanwezig kan zijn, hebben we opnieuw een livestream voorzien.

Je leest de details op de website van de FOD Sociale Zekerheid.