Forum: de sociale zekerheid van de toekomst

26 februari 2019 - Op donderdag 28 februari 2019 organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid.  

Lees alvast enkele bijdragen die we hebben ontvangen. Ontdek met wie je van gedachten kan wisselen in de Who’s Who. En voor wie er zelf niet bij kan zijn is er ook een live-stream voorzien.

Lees verder op de site van de FOD Sociale Zekerheid.