European Disability Card

25 juli 2017 - De FOD Sociale Zekerheid werkt samen met de andere Belgische instellingen belast met het integratiebeleid voor personen met een handicap aan de implementatie in België van de European Disability Card.

De EDC zal een bewijs van erkenning als persoon met een handicap zijn. Met deze kaart krijgen personen met een handicap uit België en uit de deelnemende lidstaten (Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië) voordelen zoals kortingen, gratis toegang of diensten in verschillende domeinen: cultuur, vrijetijdsbesteding en sport.

Omdat de bevoegdheden van het handicapbeleid verdeeld zijn, hebben de betrokken ministers unaniem hun instemming verleend om samen te werken aan het project. Vijf overheidsinstanties houden samen toezicht op de uitvoering van het project:

  • de FOD Sociale Zekerheid (federale overheid),
  • het AViQ (Agence pour une vie de qualité) (Wallonië),
  • het VAPH (Vlaams Agentschap voor personen met een handicap) (Vlaanderen),
  • PHARE (Personne handicapée – Autonomie recherchée) (Franse Gemeenschapscommissie), en
  • de DSL (Dienststelle für Selbstbestimmtes Leben) (Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens).

Het project bevordert de toegankelijkheid en inclusie van personen met een handicap in de maatschappij. Het willigt een vraag in van personen met een handicap en de verenigingen die hen vertegenwoordigen, en is in lijn met een initiatief van de Europese Commissie, die de lancering van de kaart meegefinancierd heeft.

In het najaar 2017 wordt het officiële startschot van de European Disability Card in België gegeven. De kaart zal op verzoek uitgereikt worden aan personen met een handicap die erkend zijn door een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap.