EU Movers: 50 jaar vrij verkeer in de EU

12 november 2018 - In 2018 viert de Europese Commissie 60 jaar coördinatie van de sociale zekerheid en 50 jaar vrij verkeer in de EU.

De Europeanen zijn altijd in beweging geweest. Maar vandaag hebben de EU-burgers dankzij het vrije verkeer betere mogelijkheden om zich naar het buitenland te verplaatsen om er te werken. Dankzij de coördinatie van de sociale zekerheid hebben de Europeanen ook het recht om overal in de EU te reizen, te studeren en met pensioen te gaan, met behoud van hun sociale uitkeringen.

Vrij verkeer is een van de belangrijkste verworvenheden van het EU-recht, en een van de grootste vrijheden die Europeanen in heel Europa genieten. Arbeidsmobiliteit is essentieel voor een goed functionerende interne markt.