Een professioneel avontuur in het buitenland?

29 mei 2018 - Je werkgever in België geeft je een kans om je werkzaamheden tijdelijk in het buitenland uit te voeren? Of kies je er als zelfstandige voor om tijdelijk in het buitenland te gaan werken? Dat is ongetwijfeld het begin van een mooi avontuur! Toch maak je je waarschijnlijk wat bedenkingen over de impact op je gezin: huisvesting, job van je partner… en de kinderbijslag voor jouw kinderen.

Zolang je je sociale bijdragen betaalt in België, is het mogelijk om het recht op Belgische kinderbijslag te behouden. Meer nog, ook als je in verwachting bent op het moment van vertrek en je bevalt in het buitenland, is het mogelijk om het Belgische kraamgeld te krijgen.

Er zijn verschillende situaties mogelijk, afhankelijk van jouw bestemming.

Ben je gedetacheerd naar één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER)?

Je behoudt je recht op Belgische kinderbijslag op voorwaarde dat je de nationaliteit hebt van één van de lidstaten van de EER. Dat recht blijft bestaan voor 2 jaar, maar kan in bepaalde omstandigheden verlengd worden tot 5 jaar.

Jouw land van bestemming ligt niet binnen de EER, maar heeft wel een bilateraal akkoord?

Buiten de EER heeft België met een aantal landen bilaterale akkoorden afgesloten (Marokko, Tunesië, Algerije, Macedonië…). Elk akkoord heeft specifieke voorwaarden. Neem dus best contact op met je kinderbijslagfonds om jouw persoonlijke situatie te onderzoeken.

Word je naar een land gestuurd dat geen lid is van de EER én waarmee België geen bilateraal akkoord heeft afgesloten?

Het recht op Belgische kinderbijslag of kraamgeld is verzekerd voor een duur van maximum 6 maanden. In uitzonderlijke situaties kan dit verlengd worden met opnieuw 6 maanden. Je neemt in alle geval best contact op met je kinderbijslagfonds om jouw persoonlijke situatie te onderzoeken.

Lees meer op de pagina 'Detachering in het buitenland' van Famifed.