DG Personen met handicap doet experiment rond gemiste doktersafspraken

23 juni 2020 - In de loop van 2019 voerde de DG Personen met een handicap een innovatief experiment uit, gebaseerd op gedragsonderzoek en ‘duwtjes in de goeie richting’ (nudging).

In 2018 tekende de DG Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) gemiddeld meer dan 1000 gemiste doktersafspraken per maand op. Op bijna 1 op de 10 afspraken kwam niemand opdagen.

Een afspraak bij een evaluerend arts is voor de meeste aanvragen nodig om de impact van je handicap op je dagelijkse leven in te schatten. Zo wordt bepaald of je recht hebt op een erkenning van je handicap. Dit is de eerste stap om (onder bepaalde voorwaarden) ook recht te kunnen hebben op  een tegemoetkoming, een parkeerkaart en/of een andere ondersteuning.

Een afspraak missen veroorzaakt niet alleen langere wachttijden voor andere aanvragers: het kan ook leiden tot het niet-opnemen van rechten (non-take-up). Met het nudging-experiment wou de DG Personen met een handicap gemiste doktersafspraken niet bestraffen, maar voorkomen