DG Oorlogsslachtoffers: overdracht bevoegdheden tegen 1 januari 2018

26 september 2017 - De ministerraad heeft beslist tot de overdracht van de opdrachten van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers van de FOD Sociale Zekerheid naar de Federale Pensioendienst en naar het Algemeen Rijksarchief, tegen 1 januari 2018.

Persbericht Ministerraad