De Zuidpoort, ATD Vierde Wereld België en Le Babibar krijgen Federale Prijs Armoedebestrijding 2019

24 mei 2019 - Het grote publiek heeft 3 vzw's verkozen tot laureaten van de Federale Prijs Armoedebestrijding 2019. Ze kregen elk een cheque ter waarde van 10.000 euro om hun werking verder uit te bouwen.

Elk jaar zet de POD Maatschappelijke Integratie met de Federale Prijs Armoedebestrijding een aantal projecten, organisaties of mensen in de kijker die een speciale erkenning verdienen voor hun inzet om armoede een halt toe te roepen. Dit jaar staat de prijs in het teken van 'participatie van mensen met armoede-ervaring'. De POD MI beloont zo projecten, organisaties en mensen die expliciet acties ondernemen ter bestrijding van armoede op basis van een participatieve aanpak, en die daarbij rekening houden met de kennis die voortkomt uit de persoonlijke ervaringen met armoede en/of sociale uitsluiting.

Negen organisaties die mensen in armoede een warm hart toedragen, probeerden dit jaar het grote publiek voor zich te winnen door hen te overtuigen van hun participatieve en inspirerende actie tegen armoede. Met hun nominatie erkent de jury hun inclusieve aanpak. Deze 9 organisaties zetten zich niet enkel elke dag in voor een kwetsbare doelgroep. Ze putten steeds uit de persoonlijke ervaringen van mensen die armoede en sociale uitsluiting gekend hebben, en ze betrekken deze ervaringsdeskundigen bij hun dagelijkse werking en besluitsvorming.

9 kandidaten zetten in een presentatiefilmpje van maximum 30 seconden hun project helder en duidelijk uiteen. Uit deze shortlist werden met meer dan 7.000 voorkeurstemmen de 3 laureaten gekozen. Deze laureaten zijn:

De Zuidpoort VZW (Vlaams Gewest)

De Zuidpoort vzw beschrijft zichzelf als 'een Vereniging Waar Armen het Woord Nemen'. Ze bestrijdt armoede door mensen met armoede sterker te maken en zo het beleid en de samenleving te beïnvloeden. Ze vergaren en bundelen kennis die voortvloeit uit persoonlijke ervaring met armoede. Dit komt onder andere aan bod in hun 'Radio StressWeg'. Op basis van ervaringen van mensen in armoede brachten de Zuidpoorters kenmerken in kaart gebracht van wat een goed hulpverleningsgesprek is. Die gesprekken veroorzaken immers heel veel stress. Samen zoeken ze naar de rode draad in de ervaringen om vervolgens samen oplossingen te bedenken. Daarmee gaan ze in gesprek met iedereen die een verandering in gang kan zetten (beleidsmakers, organisaties, burgers…). Dankzij hun project StressWeg bepaalden ze wat echt het verschil kan maken. Dit vertaalde zich in een optreden waarbij ze al 4 keer op de planken stonden als Radio StressWeg voor 680 hulpverleners van een 100-tal verschillende organisaties om hen te vertellen over de stress die gepaard gaat met hulpverlenersgesprekken en hoe je die kunt voorkomen.

ATD Vierde Wereld België (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

ATD wil het standpunt laten horen van de mensen op wie het leven in armoede een stempel heeft gedrukt. Zo wil de organisatie bijdragen aan de opbouw van een samenleving die de fundamentele rechten en de gelijke waardigheid van iedereen eerbiedigt. De kennis geput uit ervaringen met armoede is noodzakelijk om sociale uitsluiting te bestrijden. Deze logica typeert hun organisatie en vertaalt zich in de Volkshogescholen. Daar treden volwassenen die in extreme armoede leven in dialoog met andere burgers en experten, en brengen ze elkaar dingen bij. ATD Vierde Wereld werkt aan thema’s die gekozen worden samen met mensen die in armoede leven, zoals huisvesting en dakloosheid. De kennis van mensen die in armoede leven, wordt meteen geïntegreerd in politieke en maatschappelijke acties.

Le Babibar (Waals Gewest)

Le Babibar is een project waarbij 'peer support' centraal staat. Het wordt uitgedacht en begeleid door en voor kwetsbare gezinnen. Aan de basis liggen de ervaringsdeskundigen (eenoudergezinnen, alleenstaanden, mensenmet financiële en/of psychologische kansarmoede) die hun middelen bijeenbrengen. Zij stampten een ontmoetingsplaats uit de grond voor kinderen en ouders met burgerzin die op basis van een participatieve aanpak tussen de deelnemers, antwoorden willen aanreiken om zo de ondersteuning van het ouderschap vanuit psycho-medisch-sociale projecten aan te vullen. 

Alle activiteiten peilen naar de noden en de verwachtingen van de deelnemers om vervolgens gezamenlijk naar oplossingen te zoeken en  de gezinnen te betrekken bij de uitvoering. Het is een project dat het verleden (ervaring), het heden (empowerment) en de toekomst (vertrouwen in wat nog komt) van de ouders integreert. 

Andere genomineerden

Niet enkel de 3 laureaten, maar ook de 6 andere genomineerden verdienen aandacht voor hun werking. Dat zijn het OCMW Kortrijk met het Magazine SIEN, Enchanté VZW, HuNeeds VZW, SMES-B VZW, Comme Chez Nous VZW en het OCMW van Charleroi. Meer informatie over alle projecten is te vinden op de website van de Federale Prijs Armoedebestrijdingwww.prijs2019.be

Auteur P.O.D. Maatschappelijke Integratie Armoedebestrijding en Sociale Economie