De sociale zekerheid van de toekomst: studiedag

16 januari 2019 - In het kader van 75 jaar sociale zekerheid organiseert de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, met de steun van de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een toekomstgericht debat met alle actoren van de sociale zekerheid. Dit forum zal plaatsvinden op donderdag 28 februari 2019 bij de FOD Sociale Zekerheid te Brussel.

We beschouwen vier transversale thema’s als sleutelfactoren voor de toekomst van de sociale zekerheid:

  1. een adequate sociale zekerheid voor de laaggeschoolde bevolking in een kenniseconomie,
  2. de niet-opname van sociale rechten,
  3. de financiële houdbaarheid van de sociale zekerheid in tijden van disruptie, en
  4. sociale zekerheid en nieuwe vormen van werk.

Op 28 februari zullen thema's 1 en 2 worden behandeld, terwijl thema's 3 en 4 op een tweede forum in april aan bod zullen komen.

Gespecialiseerde sprekers behandelen deze thema's uitvoerig in een debat met de verschillende stakeholders (sociale partners, middenveld…). Prof. Bea Cantillon, prof. Bart Cockx, Laurence Noël en prof. Wim van Oorschot hebben al bevestigd, net zoals moderator Guy Tegenbos. 

De FOD Sociale Zekerheid nodigt je alvast uit voor dit vooruitziend avontuur op 28 februari!

Inschrijven is verplicht en gratis!

Heb je zelf een bijdrage over de sociale zekerheid van de toekomst? Mail ze naar: besoc.event@minsoc.fed.be