Coronapremie voor wie inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming krijgt

08 juli 2020 - De federale regering besloot om vanaf juli tot en met december een maandelijkse coronapremie van 50 euro toe te kennen aan personen met een handicap die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangen.

Je hoeft deze premie niet aan te vragen. Ze wordt net als je tegemoetkoming automatisch gestort op je rekening of per post uitbetaald.

Je leest de details op de website van de FOD Sociale Zekerheid.