Conferentie van de Verenigde Naties over de rechten van personen met een handicap

23 augustus 2018 - De 11de sessie van de conferentie van verdragspartijen bij het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap vond van 12 tot 14 juni plaats in New York.
 
Dit jaar was het centrale thema 'Leaving no one behind through the full implementation of the CRPD'. De conferentie vormt het platform voor een interactieve dialoog over de toepassing van de conventie tussen de verdragspartijen, VN-organisaties en het middenveld. Verder werden verschillende rondetafelgesprekken geörganiseerd over: 

  • nationale budgetten, publiek-private samenwerking en internationale samenwerking,
  • vrouwen en meisjes met een handicap, en
  • politieke participatie en erkenning van rechtspersoonlijkheid. 

Tot slot werden de verkiezingen voor 9 leden van het VN-comité geörganiseerd. 

Lees verder op de site van de FOD Sociale Zekerheid.