Bijklussen: onbelast bijverdienen tot 6.000 euro per jaar

16 juli 2018 - Als je in je vrije tijd tegen betaling klusjes doet, mag je vanaf 15 juli tot 6.000 euro per kalenderjaar bijverdienen zonder er belastingen of sociale bijdragen op te hoeven betalen. Je moet wel aan de voorwaarden voldoen. Alles wat je moet weten over deze bijzondere regeling lees je op de website Bijklussen. Daar vind je ook de onlinedienst waarmee je je bijklusactiviteiten aangeeft.

Wie mag bijklussen?

De mogelijkheid tot onbelast bijklussen bestaat voor:

  • werknemers die minstens 4/5 werken,
  • zelfstandigen in hoofdberoep, en
  • gepensioneerden.

Voor wie mag je bijklussen?

Je kunt bijklussen voor:

  • een vereniging of een openbaar bestuur,
  • een andere burger, en/of
  • een deeleconomieplatform.

Let op: in deze verschillende situaties gelden verschillende regels! Lees ze na op de website voordat je begint. Zo mag je voor een vereniging met een vaste regelmaat bijklussen (bijvoorbeeld: je maait elke week het grasveld van een voetbalclub), maar voor een andere burger mag je dat niet. Ben je zelfstandig, dan mag je een andere burger geen dienst leveren die dezelfde is als je zelfstandige hoofdactiviteit. Voor een vereniging mag je dat wel.

Wie moet aangifte doen?

Verenigingswerk

De vereniging moet de aangifte doen, via de onlinedienst Bijklussen.

Diensten van burger aan burger

De bijklusser moet de aangifte doen, via de onlinedienst Bijklussen.

Deeleconomie

Klussen in de deeleconomie geef je niet aan via de onlinedienst. Het deeleconomieplatform bezorgt de nodige gegevens aan de FOD Financiën. Jij moet je inkomsten ook zelf vermelden op je belastingbrief.

Hoeveel mag je verdienen?

Je inkomsten uit verenigingswerk en uit diensten aan burgers mogen samen niet meer dan 500 euro per maand bedragen. Voor de deeleconomie geldt die limiet niet – maar in totaal mag je met de drie soorten klussen samen niet meer dan 6.000 euro per kalenderjaar verdienen.

Toegestane activiteiten

Je activiteit valt alleen onder de bijklusregeling als ze vermeld staat op de officiële lijsten:

Klus je bij in de deeleconomie, dan moet je via een erkend platform werken. Op de website van de FOD Financiën vind je de lijst van erkende deeleconomieplatformen.

Meer informatie

Je vindt alle details en specifieke bepalingen over de bijklusregeling op www.bijklussen.be.