Automatische toekenning sociaal tarief gas, elektriciteit en water

05 oktober 2017 - Het sociaal tarief voor gas en elektriciteit (federaal) en voor water (Vlaanderen) wordt automatisch toegekend aan rechthebbenden via elektronische gegevensuitwisseling tussen de DG Personen met een handicap en de leveranciers. Je moet dus zelf niets doen.

Het is daarom niet mogelijk om hiervoor een papieren attest bij de DG Personen met een handicap aan te vragen. Heb je problemen met de toekenning van het sociaal tarief gas en elektriciteit, neem dan contact op met de FOD Economie via het nummer 0800 120 33.

Het is ook niet mogelijk om een papieren attest aan te vragen voor de vermindering op de saneringsbijdrage voor het afvalwater (dit is een voordeel dat enkel in Vlaanderen wordt toegekend). Heb je toch problemen met de toekenning van het sociaal tarief water, neem dan contact op met je watermaatschappij