Archidoc News 14 beschikbaar!

07 november 2017 - In dit nummer onder meer: de nieuwe wet over de slachtoffers van terreurdaden, de aanpassingen aan de wet over pensioenen voor de burgerslachtoffers van de oorlog 1940-1945 en de overdracht van de opdrachten van de DG Oorlogsslachtoffers op 1 januari 2018.

Zoals in de voorgaande nummers staat ook nu één van de statuten van nationale erkentelijkheid in de kijker: de zeevisser in oorlogstijd.

Je kan een bijdrage lezen over het Rode Kruis-fonds dat is samengesteld naar aanleiding van de telling van zieke en gekwetste burgers, slachtoffers van een oorlogsfeit.

Verder gaat het over de verplichte tewerkstelling aan de hand van de steekkaarten van de 'Centrale Repartitiekas' en de dossiers 'Deutsche Krankenkasse für Belgien'. Tenslotte is er een collectie foto’s van de 'Thielbeck', een schip dat zonk in de baai van Lübeck op 3 mei 1945.

Archidoc News 14