75 jaar sociale zekerheid: remedies tegen ongelijkheid

14 januari 2020 - Naar aanleiding van het World Social Security Forum van 2019, én om de verjaardag van de sociale zekerheid te illustreren, presenteren we enkele video’s waarin de realisaties met hun impact op het leven van alle burgers vorm krijgen.

De socialezekerheidsstelsels verkleinen niet alleen de inkomenskloof. Zij kunnen bovendien de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verminderen en de toegang tot werkgelegenheid en gezondheidszorg verbeteren. Zo helpen ze mensen om hun potentieel te verwezenlijken, wat op zijn beurt leidt tot een coherente samenleving.

De socialezekerheidsstelsels staan onder druk door politieke en financiële uitdagingen. Dit kan de herverdelende rol van de sociale zekerheid verzwakken.

Video 'Equality' (Engels gesproken met Nederlandse ondertiteling)