75 jaar sociale zekerheid: dat vieren we!

13 december 2019 - Dit jaar is de Belgische sociale zekerheid 75 jaar oud. Op 28 december 1944 legde België de basis van zijn sociale zekerheid met de ‘Besluitwet betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders’. Tegelijk werd ook de eerste steen gelegd van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Die moest immers de bijdragen op de lonen innen, waarmee onze sociale bescherming gefinancierd zou worden.

Vandaag vinden we de sociale zekerheid in België vanzelfsprekend. Maar ons land is een buitenbeentje in de wereld, met zijn bijna universele gezondheidszorg en zijn waarborg op bestaanszekerheid voor iedereen. We hebben dus iets te vieren!

Volg mee op het web

Er staat van alles op stapel voor de verjaardag van onze sociale zekerheid en van de RSZ. Breng een bezoek aan 75 jaar Sociale Zekerheid en houd de rubriek ‘In de kijker’ in het oog. Dat is waar we evenementen aankondigen. We vieren verder tot in april, dus kom af en toe een blik werpen op de nieuwigheden!

Hete hangijzers

Ben je niet trots op de sociale zekerheid? Kom dan ontdekken waarom je het misschien wél zou moeten zijn. De toekomst is vol uitdagingen, en onze sociale zekerheid evolueert constant mee. Het denkwerk is nooit afgelopen. Op 75 jaar Sociale Zekerheid lees je hoe de Belgische sociale zekerheid omgaat met 7 grote thema’s:

  • gelijkheid,
  • bescherming voor iedereen,
  • vergrijzing,
  • de arbeidsmarkt,
  • digitalisering,
  • e-Health, en
  • de technologische transitie.

viering 75 jaar sociale zekerheid

De evolutie van de RSZ

Ook de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid is veel veranderd in de afgelopen 75 jaar. De RSZ heeft altijd al de technologie omarmd. Nam die vroeger de vorm aan van een systeem met ponskaarten, dan exploreert de RSZ vandaag artificiële intelligentie. Maar de evolutie zit niet alleen in de systemen die hij gebruikt: de RSZ is zelf veel gegroeid, en ook de werkcultuur is intussen volledig getransformeerd. Op 75 jaar Sociale Zekerheid vertellen administrateur-generaal Koen Snyders en adjunct-administrateur-generaal Anne Kirsch over de boeiende evoluties binnen de instelling die ze leiden.