Arbeidsongeval: terugbetaling van kosten

Medische kosten

Alle medische, farmaceutische en heelkundige zorgen die je nodig hebt gehad als gevolg van de letsels die je hebt opgelopen bij jouw arbeidsongeval worden terugbetaald door de verzekeringsonderneming. Gebeurde jouw ongeval vóór 01.01.1988, dan betaalt het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris) die zorgen terug.

Zodra jouw gezondheidstoestand is gestabiliseerd en jouw letsels zogenoemd geconsolideerd zijn, moet je contact opnemen met de verzekeringsonderneming of Fedris en het voorafgaande akkoord vragen van de raadsgeneesheer voor de terugbetaling van:

  • je kinesitherapiesessies;
  • je heelkundige ingrepen;
  • je hospitalisaties die langer dan 1 dag duren.

 

Jouw medische zorgen worden terugbetaald tegen het RIZIV-tarief (inclusief het remgeld). Medische kosten die niet in de RIZIV-nomenclatuur opgenomen zijn, kunnen worden terugbetaald tegen hun werkelijke kost op voorwaarde dat je daarvoor voorafgaandelijk de toestemming hebt gekregen. De kostprijs moet evenwel redelijk zijn vergeleken met het tarief voor gelijkaardige verstrekkingen die wel zijn opgenomen in de RIZIV-nomenclatuur.

Farmaceutische producten die werden voorgeschreven door een geneesheer worden integraal terugbetaald
 

Alle supplementen die een ziekenhuis aanrekent voor een eenpersoonskamer of een kamer met 2 bedden bovenop de hospitalisatiekosten moet je zelf betalen. Hetzelfde geldt voor bijkomende kosten zoals voor een tv-toestel, een telefoon, drank, etc.

Verplaatsingskosten

Jouw verplaatsingskosten worden terugbetaald als je je moet verplaatsen:

  • op vraag van de verzekeringsonderneming of Fedris;
  • op vraag van de arbeidsrechtbank;
  • om je te laten verzorgen.

Als je voor jouw verplaatsing het openbaar vervoer gebruikt, worden die kosten je integraal terugbetaald op vertoon van jouw vervoerbewijs.
Als je je op een andere manier verplaatst (zoals met de auto) en als de afstand van jouw verplaatsing vanaf jouw woning ten minste 5 km (heen en terug) bedraagt, krijg je € 0,2479 per afgelegde kilometer terugbetaald.
Verplaatsingen om dringende medische redenen (met een ambulance of een taxi), worden tegen de werkelijke kosten terugbetaald.

Ook jouw echtgeno(o)t(e), jouw kinderen of jouw ouders hebben recht op een terugbetaling van hun verplaatsingskosten:

  • Als je 2 tot 7 dagen wordt gehospitaliseerd, betalen we een verplaatsing (heen en terug) terug voor een van hen.
  • Als je langer dan 7 dagen wordt gehospitaliseerd, betalen we een verplaatsing (heen en terug) terug per bijkomende hospitalisatieperiode van 3 dagen voor een van die personen.

Als je in levensgevaar bent, hebben uw echtgeno(o)t(e) en een kind recht op de terugbetaling van een verplaatsing (heen en terug) per dag.