Arbeidsongevallen in de openbare sector

In de openbare sector gelden specifieke regels en procedures rond arbeidsongevallen. Op de pagina Arbeidsongevallen van Fedweb biedt de FOD BOSA uitgebreidere informatie over:

 • Soorten arbeidsongevallen
  • Ongeval dat zich heeft voorgedaan tijdens en door de ambtsuitoefening en dat een letsel heeft veroorzaakt
  • Ongeval dat zich heeft voorgedaan op het gewone traject tussen je woonplaats en de plaats waar je je werkzaamheden verricht
  • Ongeval dat je overkomt buiten je ambtsuitoefening maar veroorzaakt door derden tijdens de ambtsuitoefening van dat personeelslid
  • Arbeidsongeval bij telewerk
 • Aangifte
 • Schadeloosstelling
 • Vaststelling van genezing of blijvende ongeschiktheid
 • Herziening
 • Bijkomende activiteit? Geen cumulatie