Arbeidsongeval zonder arbeidsongeschiktheid

Wanneer spreken we van een licht ongeval?

We spreken van een licht ongeval als:

  • de eerste zorgen in de onderneming volstonden,
  • er geen tussenkomst van een geneesheer nodig was;
  • het geen loonverlies of arbeidsongeschiktheid heeft veroorzaakt.

Aan die voorwaarden moet tegelijkertijd voldaan zijn.

Wat moet ik doen als ik een licht ongeval heb gehad?

U hoeft geen arbeidsongevalsaangifte in te vullen, maar je werkgever moet zijn register van eerste hulp zorgvuldig invullen.

Als je gezondheidstoestand als gevolg van het ongeval verergert, moet je het wel zo snel mogelijk aangegeven bij je werkgever.