Ambtenaar gepensioneerd wegens lichamelijke ongeschiktheid

In welke gevallen kan ik een pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid krijgen?

Je kunt een rustpensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid krijgen in de volgende gevallen:

  • De bevoegde medische dienst (vaak Medex) heeft erkend dat je definitief ongeschikt bent.
  • Je bent van ambtswege met pensioen gesteld op de 1ste dag van de maand die volgt op die waarin je, sinds je 60 jaar bent geworden, een totaal heeft van 365 kalenderdagen ziekteverlof en/of beschikbaarheid wegens ziekte.