Vakantie

Werknemers genieten in België doorgaans van 4 weken betaalde vakantie per jaar. Wie onvoldoende vakantierechten opbouwde, komt onder bepaalde voorwaarden, in aanmerking voor aanvullende, jeugd- of seniorvakantie.

Daarnaast heb je als werknemer het recht tijdelijk je arbeidsduur te verminderen of je loopbaan geheel te onderbreken. Bij ambtenaren spreekt men over een loopbaanonderbreking. Werknemers in de privésector kunnen tijdskrediet opnemen.

Om tegemoet te komen aan specifieke situaties binnen je gezin, kan je ten slotte gebruik maken van omstandigheidsverlof, ouderschapsverlof, pleegzorgverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof.