Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Van job veranderen

Als bediende ontvangt u vertrekvakantiegeld:

  • op het einde van uw arbeidsovereenkomst bij uw vorige werkgever
  • wanneer u het dubbel vakantiegeld nog niet heeft gekregen, of al uw vakantiedagen nog niet heeft opgenomen

Het bedrag van het vertrekvakantiegeld is gelijk aan 15,34 % van uw verdiende en gelijkgestelde brutowedden voor het voorbije vakantiedienstjaar.

Let op: het vertrekvakantiegeld dat u ontvangt, bevat niet alleen het dubbel vakantiegeld, maar ook uw loon (enkel vakantiegeld) voor de vakantiedagen.

Hoe wordt uw vakantiegeld door uw nieuwe werkgever berekend?

Geef uw huidige werkgever het vakantieattest dat u ontving bij uw vorige werkgever. Uw nieuwe werkgever zal dan het bedrag van uw vakantiegeld bepalen:

  1. Hij berekent het brutobedrag van het enkel en dubbel vakantiegeld waarop u recht zou hebben wanneer u gedurende het volledige voorbije vakantiedienstjaar bij hem zou hebben gewerkt.
  2. Van dat brutobedrag trekt hij het bedrag af van het vertrekvakantiegeld dat u ontving bij uw vorige werkgever.

    Wanneer u bij uw huidige werkgever minder verdient dan bij uw vorige, blijft die vermindering in elk geval beperkt tot het bedrag dat uw huidige werkgever zou hebben betaald wanneer u in het voorgaande jaar bij hem in dienst was geweest.