Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Pensioenleeftijd: ambtenarenregeling

Normale pensioenleeftijd

De leeftijdgrens voor ambtenaren is 65 jaar. Dit is de leeftijd waarop ambtenaren niet langer in dienst kunnen blijven.

Indien u echter wil verder werken na de leeftijd van 65 jaar, dan kunt u daar een aanvraag voor indienen bij u werkgever en hij moet die aanvraag goedkeuren.

Voor sommige categorieën kan de leeftijdsgrens hoger (bijvoorbeeld magistraten) of lager (bijvoorbeeld militairen) liggen.

Vervroegd pensioen

U kunt vóór de wettelijke leeftijd met pensioen gaan indien u aan de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor een vervroegd pensioen voldoet.

Door de pensioenhervorming wordt de minimumleeftijd voor een vervroegd pensioen van 60 jaar vanaf 2013 ieder jaar telkens met 6 maanden verhoogd om 62 jaar in 2016 te bereiken. De minimale loopbaanduur wordt gebracht op 39 jaar in 2014 en zal 40 jaar zijn vanaf 2015.

De personen met een lange loopbaan kunnen vroeger met pensioen gaan:

  • In 2014: op 60 jaar voor een loopbaan van 40 jaar
  • In 2015: op 60 jaar voor een loopbaan van 41 jaar
  • Vanaf 2016: op 60 jaar voor een loopbaan van 42 jaar en op 61 jaar voor een loopbaan van 41 jaar

Er zijn overgangsmaatregelen voorzien voor personen die dicht bij hun pensioen staan en bepaalde afwijkingen op de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden.

Meer informatie over het vervroegd pensioen vindt u in de PDOS-brochure “Rustpensioenen van de overheidssector