Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Vrijwillige bijdragen

Welke perioden kunt u regulariseren?

Het bedrag van uw pensioen is afhankelijk van uw beroepsloopbaan. Die beroepsloopbaan bestaat uit perioden van tewerkstelling en perioden van gelijkstelling.

Perioden waarvoor dit bewijs van tewerkstelling niet kan worden geleverd, kunt u onder bepaalde voorwaarden en na betaling van bijdragen aan uw beroepsloopbaan toevoegen.

In de algemene regeling kunnen werknemers de volgende perioden toevoegen:

 • de studieperioden vanaf de eerste januari van het jaar waarin u 20 jaar wordt;
 • de perioden van loopbaanonderbreking waarvoor u de onderbrekingsuitkering hebt genoten;
 • de perioden van tewerkstelling als werknemer waarvoor geen pensioenbijdragen werden gestort;
 • de perioden volgend op de stopzetting van uw activiteit als werknemer (als die niet met een periode van tewerkstelling gelijkgesteld zijn):
  • wegens een ongeval van gemeen recht;
  • na dertig jaar activiteit als werknemer;
  • wegens een uitzonderlijke reden te beoordelen door de RVP, voor een beperkte periode om een kind tot 3 jaar op te voeden (of tot 6 jaar indien het kind gehandicapt is of lijdt aan een langdurige ziekte);
  • de periode tijdens welke de grens- of seizoenwerknemer een uitkering ontvangt wegens invaliditeit in toepassing van de wetgeving van het land van tewerkstelling.

Meer info over de regularisatie van bepaalde perioden.

Hoe en waar dient u uw aanvraag in?

U stuurt een aangetekende brief naar:

Rijksdienst voor Pensioenen
Dienst regularisaties
Zuidertoren
1060 BRUSSEL