Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Bijkomende kinderbijslag voor een gehandicapt kind van een zelfstandige

Kinderen met een handicap van wie de ouders zelfstandigen zijn, hebben tot 21 jaar onder bepaalde voorwaarden recht op een bijkomende kinderbijslag.

Voorwaarden

De bijkomende kinderbijslag is onder meer afhankelijk van de ernst van de ziekte of de handicap en de gevolgen die de ziekte of handicap heeft voor het kind en het gezin.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen kinderen geboren voor of ten laatste op 1 januari 1996, en kinderen geboren na 1 januari 1996.

top

Betaling

In principe wordt de bijkomende kinderbijslag maandelijks betaald aan de vader van het kind.
Het socialeverzekeringsfonds waarbij de rechthebbende is aangesloten, betaalt de bijkomende kinderbijslag aan de bijslagtrekkende.

top

Bedrag

Het bedrag van de bijkomende kinderbijslag is afhankelijk van een aantal factoren, zoals het aantal kinderen in het gezin, de leeftijd van het kind en de concrete situatie van het kind.

In principe kan een kind dat recht heeft op bijkomende kinderbijslag, ook recht hebben op andere bijslagen die gekoppeld zijn aan de leeftijd van het kind.

top