Uw browser laat geen javascript toe. Om die reden zijn bepaalde functionaliteiten niet voorhanden.

Adoptieverlof voor werknemers

Wanneer u een kind adopteert, kunt u adoptieverlof aanvragen.

Het adoptieverlof duurt

  • maximum zes weken wanneer u een kind van minder dan drie jaar adop-teert
  • maximum vier weken wanneer u een kind van drie tot acht jaar adopteert

De maximumduur van het verlof wordt verdubbeld wanneer u een kind adopteert met een fysieke of mentale handicap van tenminste 66 procent. Die regel wordt ook toegepast wanneer u een kind adopteert dat lijdt aan een aandoening waaraan tenminste vier punten in de eerste pijler van de medisch-sociale schaal worden toe-gekend. Dat is bepaald in de reglementering van de kinderbijslag.

U bent niet verplicht om de maximale verlofperiode op te nemen. U moet minimum één week adoptieverlof opnemen, en u moet ook steeds een veelvoud van één week kiezen. U mag met andere woorden geen anderhalve week adoptieverlof op-nemen, maar wel twee weken.

Uw verlof moet beginnen in de twee maanden nadat u het kind in het bevolkings- of het vreemdelingenregister hebt ingeschreven. U mag uw adoptieverlof niet onder-breken.

De dag vóór de achtste verjaardag van het kind loopt het verlof af.

Hebt u recht op een uitkering tijdens uw adoptieverlof?

Als u voldoet aan alle voorwaarden, hebt u tijdens uw adoptieverlof recht op een uit-kering.

Om die uitkering te ontvangen, gaat u als volgt te werk:

Stap 1. Vraag de verlofdagen aan bij uw werkgever, tenminste een maand voor u het verlof wilt opnemen.

Stap 2. Dien een aanvraag in bij de plaatselijke afdeling van uw ziekenfonds en voeg er een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister aan toe. Dat bewijs kunt u krijgen bij de dienst bevolking of burgerlijke stand van uw gemeente. Als u adoptieverlof aanvraagt voor een gehandicapt kind, moet u een attest toevoegen, dat de handicap bewijst.

Uw ziekenfonds stuurt u een “inlichtingenblad” toe

Stap 3. Laat dat inlichtingenblad door uw werkgever invullen. Uw werkgever schrijft de verlofdagen en het loon in. De uitkeringen worden op basis van die gegevens berekend.

Vul zelf het luik in dat voor u bestemd is.

Let op: Het kan zijn dat u geen inlichtingenblad ontvangt. In dat geval wordt een elektronisch inlichtingenblad automatisch naar uw werkge-ver gestuurd. U moet het dan niet zelf aan uw werkgever bezorgen.

Stap 4
. Stuur het inlichtingenblad naar de plaatselijke afdeling van uw zieken-fonds.
Als u voldoet aan alle voorwaarden, zal uw ziekenfonds u de uitkering waarop u recht hebt, uitbetalen.

Uw werkgever vergoedt de eerste drie werkdagen. De plaatselijke afdeling van uw ziekenfonds vergoedt de rest van de periode. De uitkering bedraagt 82 procent van het begrensd brutoloon.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw ziekenfonds.